fredag 7 oktober 2016

5. Recept på glädje


5. Recept på glädje
Idag snackar vi om positiv psykologi, vad som gör oss glada och hur vi kan öka vår upplevda glädje. Vi snackar även en del om VR-glasögon, The Walking Dead, Historielektioner och hur de tre sakerna kan kombineras! 


Här finns vi! 
iMac / Macbook: iTunes 
iPhonePodcastappen
AndroidStitcher
PC/Webbläsare: Soundcloud

Ni som vill läsa mer om Headspace-appen kan göra det här:
http://killander.blogspot.se/2016/05/ta-kontroll-over-dina-tankar.html

Fyra sanningar om glädje
  1. Mindre än hälften av glädjen vi känner kan kontrolleras. Ca 40% av vår glädje är under kontroll. 60% är förutbestämd genom biologi och händelser i livet. Vi föds alla mer olika temperament men i övrigt är förutsättningarna desamma. Vad som händer oss i livet går inte alltid att kontrollera. Men vi kan dagligen öva på att anta nya attityder och beteenden.
  2. Ett glatt liv är inte detsamma som ett meningsfullt liv. Roy Baumeister. Det finns likheter mellan de som upplever sitt liv som glädjefyllt och de som ser det som meningsfullt. Det som skiljer dem åt är att de ”glädjefyllda” tenderar att uppleva glädje temporärt medans de som upplever livet som meningsfyllt upplever glädje mer ihärdigt, stabilt. Glädje involverar situationer där vi blivit tillfredsställda i nuet. Meningsfullthet är baserat på erfarenheter från dåtid, nutid och framtid. Meningsfullhet i sin tur skapar glädje. Att ha pengar kan göra dig glad, med huruvida ditt liv blir mer meningsfullt beror på hur du spenderar pengarna. 
  3. Kvalitén av relationerna gör oss gladare. Robert Waldinger gjorde en 75 års lång generationsstudie och jämförde studenter på harvard med bostons fattigaste områden för att fastställa relationen mellan hälsa och glädje. Han fann att kvaliteten av relationerna var starkt relaterade till glädje. Ensamma människor var mindre glada och hade sämre hälsa. De som var motsatta hade bättre hälsa och var gladare! Inte bara att ha en relation, utan att ha en relation till en person som var stabil och konsekvent omtänksam. Att ha flera bekanta eller att vara i ett förhållande med någon som inte var tillförlitlig/skadlig gjorde inte någon gladare. 
  4. Glada människor är mer framgångsrika. Studier visar att glada människor är mer produktiva på jobbet, och mer kreativa och energifyllda än de arbetskamrater som  inte är lika glada. En studie från University of Warwick visade på hur interventioner som ökade glädje gjorde medarbetarna 12% mer produktiva. En annan studie visade på hur medarbetare som nyligen varit med om något som gjort dem mindre glada, var 10% mindre produktiva. Shawn Achor (finns på TED) menar på att vi blir glada av framgång, snarare blir vi framgångsrika pga att vi är glada! Optimism är tydligen den störa prediktorn för framgång som entreprenör. Det gör att man tolererar motgångar och att du upprätthåller dina mål. 25% av arbetsframgångar är relaterade till IQ, 75% är relaterad till hur din hjärna tror att ditt beteende har en påverkan, kopplar till andra människor och hanterar stress. 


Fem saker som ökar glädje
  1. Uppskatta vardagliga upplevelser. Lukten av klippt gräs, smaken av vatten, småsakerna i vardagen helt enkelt. 
  2. Var involverad i meningsfulla volontäraktiviteter. Studier visar på att hjälpa andra gör både den som blir hjälp och den som hjälper, gladare! Samt kan synen av de som har det sämre än du göra att du uppskattar det du har mer. 
  3. Hitta en mer optimistiskt perspektiv. Hitta ett sätt att se på livet med mer hopp och uppskattning. Kan du fokusera på dina styrkor och framgångar istället för misslyckanden? 
  4. Öva på att vara tacksam. Studier visar på att genom att både dagligen och veckovis skriva ned saker man är tacksam för kan förbättra både humör och hälsa.
  5. Meditation. Meditation förändras faktiskt områden i hjärnan som är relaterade till stresshantering och reglering av humör. De som mediterat länge har enklare att hitta och upprätta hålla en känsla av glädje och empati. Samt är de områden i hjärnan som är relaterade till glädje mer aktiva hos de som mediterat länge.

Elektroniska pannbandet
Här har ni länken till klippet Jacob snackade om med pannbandet som triggade lucid dreaming: Här har ni en omslagsbild med en zombie som bär VR-glasögon 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar