fredag 27 maj 2016

Strategisk sömn

Sömn och stress
   Området sömnhälsa är ett växande område som verkligen har stor potential för framtida interventioner som vill förebygga ohälsa och främja hälsa genom att inrikta sig mot att förbättra individers sömnvanor (1, 2). Genom att rikta uppmärksamhet mot individens miljö och hur den påverkar individens sömnkvalitet tänker jag att man skulle kunna hitta ett positivt orsakssamband. Ett samband vars mönster påminner om det som den negativa spiralen av sömnbrist uppvisar (3, 4, 5). Vilket föregående inlägg den här veckan har tagit upp en hel del.
   
   Studier visar på hur sociala konflikter påverkar individers sömnbehov och att huruvida individen vinner eller förlorar konflikten också påverkar behovet (6). Detta går bra ihop med resultatet från en annan studie som skriver hur vissa proteiner aktiveras vid sömnbrist och stress som påverkar HPA-axelns förmåga för reglering och återhämtning (7). HPA-axeln, även kallat kortisolsystemet, består av ett system av hormoner som samspelar med vårt nervsystem, immunsystem och andra endokrina system. Enkelt förklarat är det ett system som reglerar nivån av stress i vår kropp (8). För den enskilde individen innebär detta exempelvis att hen, genom att undvika konflikter, kan förbättra sin sömn den kommande natten (6). Vilket främjar återhämtningen och regleringen i HPA-axeln och det ökar individens stresstålighet kommande dygn som i sin tur  ökar chansen för att individen ökar sin sömnkvalitet ytterligare (8). BAM! En positiv spiral har tagit sin start! 

Strategisk sömn
   Studien vi snackade om igår som forskat kring hur miljön kan påverka sömnen mer än vad gener för är väldigt intressant av många anledningar. Att miljön har en mätbar påverkan av sömnkvalitet  kan verkligen tänkas vara intressant för företaget som vill använda sömn som en intervention mot ökade medarbetareprestationer. Detta är någonting som en ny, svensk och nederländsk studie refererar till som ”strategisk sömn”. Deras studie undersöker hur relationen mellan arbetsrelaterad stress och sömn ser ut (9). Genom att använda den tillgängliga kunskapen om sömnhälsa kan organisationer öka nivåerna av trivsel och rekommendationsvilja hos medarbetarna bara genom att göra förändringar i arbetsmiljön (1, 6).  Visst är det intressant? Mest intressant är att det inte gjorts forskning på detta än. Inte mycket som jag hittar i alla fall. Hittar/vet du något maila mig (fkillander@icloud.com) direkt!
   Det finns en annan väldigt cool studie som undersöker sömn utifrån ett psyko-neuron-immunologiskt perspektiv (alltså: hjärna + immunsystem). Studien beskriver hur sömn kan användas i terapeutiskt syfte för att kontrollera kroniska infektioner, inflammationer och neuropsykologiska sjukdomar (3). Ur ett samhällsperspektiv kan detta tänkas vara jäkligt värdefull kunskap då det kan hjälpa till att förebygga ohälsa med hjälp av sömninterventioner. Majoriteten av sömnrelaterade studier undersöker bara sömn på en individnivå (5). Det är inte förens nyligen som studier börjat undersöka sömn på en organisatorisk nivå (9) vilket gör mig väldigt nyfiken på hur forskningsresultaten de kommande åren kommer att se ut. Vad jag också är minst lika nyfiken på är om framtida studier kommer vara intresserade av att undersöka t.ex. ”strategisk sömns” applicerbarhet på en samhällsnivå. Hur coolt hade inte det varit? Jag skulle lätt kunna tänka mig att forska lite om det där. Jag kommer definitivt att läsa mer om det och försöka hålla mig uppdaterad om vad forskningen säger idag. 

Avslutningsvis
   Igår stötte jag även på ett nytt ord som jag fann väldigt spännande. Factfullness. Att vara factfull innebär att man endast har åsikter om det som det finns empiriskt stöd för. Jag tror många kan bli avskräckta av den beskrivningen. Det kanske känns som att man inte kan tycka någonting.
   Men tänker man efter så är det egentligen genialiskt. Att vara factfull innebär ju bara att jag har åsikter om sånt som jag kan backa upp med fakta, vilket är fantastiskt! För jag kan ju fortfarande spekulera/filosofera/diskutera andra saker. Att konstant vara kritiskt tänkande tror jag är viktigt. Tycker man att det är jobbigt så har man varit kritiskt tänkande för lite. Jag tror det handlar om att ha en livsstil där man ständigt ifrågasätter kunskap. I alla fall den kunskap man själv tycker är intressant och vill använda. Kritiskt tänkande är sannerligen en bristvara i samhällets alla hörn idag. Kanske blir det ett tema i framtiden. Vi får se!

  Hur som helst, dela gärna med dig av vad du tycker till mig via Instagram, Facebook, LinkedIn eller Twitter. Jag heter Filip Killander på samtliga. Kom ihåg att det är lika mycket din blogg som min. Så säg precis vad du tycker!

Ha en fortsatt trevlig vecka!

Referenser
(1) Auyeung, T., Lee, J., Leung, J., Kwok, T., Leung, P., Woo, J. and Wing, Y. (2012). Cognitive deficit is associated with phase advance of seeep–wake rhythm, daily napping, and prolonged sleep duration—a cross-sectional study in 2,947 community-dwelling older adults. AGE, 35(2), pp.479-486.
(2) Åkerstedt, T., Axelsson, J., Lekander, M., Orsini, N. and Kecklund, G. (2014). Do sleep, stress, and illness explain daily variations in fatigue? A prospective study. Journal of Psychosomatic Research, 76(4), pp.280-285.
(3)  Irwin, M. (2015). Why Sleep Is Important for Health: A Psychoneuroimmunology Perspective. Annual Review of Psychology, 66(1), pp.143-172.
(4) Venancio, D. and Suchecki, D. (2015). Prolonged REM sleep restriction induces metabolic syndrome-related changes: Mediation by pro-inflammatory cytokines. Brain, Behavior, and Immunity, 47, pp.109-117.
(5) Opp, M. and Krueger, J. (2015). Sleep and immunity: A growing field with clinical impact. Brain, Behavior, and Immunity, 47, pp.1-3.
(6) Kamphuis, J., Lancel, M., Koolhaas, J. and Meerlo, P. (2015). Deep sleep after social stress: NREM sleep slow-wave activity is enhanced in both winners and losers of a conflict. Brain, Behavior, and Immunity, 47, pp.149-154.
(7) Albu, S., Romanowski, C., Letizia Curzi, M., Jakubcakova, V., Flachskamm, C., Gassen, N., Hartmann, J., Schmidt, M., Schmidt, U., Rein, T., Holsboer, F., Hausch, F., Paez-Pereda, M. and Kimura, M. (2013). Deficiency of FK506-binding protein (FKBP) 51 alters sleep architecture and recovery sleep responses to stress in mice. Journal of Sleep Research, 23(2), pp.176-185.
(8) Arnetz, B. and Ekman, R. (2013) Stress - Gen, Individ, Samhälle. Liber AB
(9) Van Laethem, M., Beckers, D., Kompier, M., Kecklund, G., van den Bossche, S. and Geurts, S. (2015). Bidirectional relations between work-related stress, sleep quality and perseverative cognition. Journal of Psychosomatic Research, 79(5), pp.391-398.