torsdag 3 november 2016

9. Genus


9. Genus 
Idag snackar vi om genus, jämlikhet och jämställdhet. Pengar, problem med Tradera och olika typer av feminism, samt allas rätt till att vara den de vill! 

Länkar till vår podd har ni här:
Du har har iTunes kan lyssna här: iTunes 
Du som har en iPhone: Podcastappen
Du har en Android eller liknande: Stitcher
Du som har en PC/ Vill lyssna via Webbläsare: Soundcloud

Här har ni en länk om ni vill lyssna på Tjeckiens nationalsång:

Sugna på att se två politiker balla ur i direktsändning? Här har ni det Jacob pratade om i början av podden: 

Här har ni klippet Jacob pratade om med att barn tar efter föräldrar:

Olika typer av feminism
Genus (latin för sort/släkte). Feminismen började att använda det istället för ordet könsroll 80-talet. Idag ses det inom feminismen som ett ord för ”socialt kön”. 

Likhetsfeministiska synsättet (våra olikheter är kulturellt påtvingade) och det särartsfeministiska perspektivet (våra skillnader är konsekvens av vår biologi).
Socialistisk feminism är en typ av feminism som bygger på att ojämlikhet mellan kön, klasser och i vissa fall etnicitet är sammanlänkade, och att de ska avskaffas genom socialistiskt engagemang på alla fronter.
Liberalfeminismen har sin grund i den liberala ideologin som under slutet av 1600- och under 1700-talet växte fram som en motpol till de auktoritära politiska ideologierna. Liberalerna trodde på alla människors lika värde och därför samma demokratiska rättigheter. I amerikanska frihetskriget och framförallt i franska revolutionen var det denna ideologi man drev och slagordet var ”Frihet, jämlikhet och broderskap". Många kvinnor hade satt sin tro till detta och förväntat sig att äntligen få jämlikhet (bland annat Mary Wollstonecraft, en av liberalfeminismens viktigaste filosofer och en av de tidigaste kvinnliga över huvud taget) och blev djupt besvikna när så inte var fallet. Härmed uppstod liberalfeminismen.Vid mitten av 1800-talet utvecklade John Stuart Mill och Harriet Taylor denna idériktning, Tillsammans skrev de Förtrycket av kvinnorna (1869), vilken dock utgavs endast i Mills namn, då det inte var accepterat för kvinnor att lägga sig i politiken. Liberalfeministiska idéer var senare viktiga i kampen för kvinnlig rösträtt, i synnerhet i Storbritannien. Anledningen till kvinnans underordning är enligt denna ideologi främst att hon inte fått tillgång till det offentliga rummet i samma utsträckning som män.
Radikalfeminism är en gren inom feminismen som anses ha lanserats av Shulamith Firestone 1970 och vars huvudsakliga tes är att kvinnors underordnade ställning i samhället beror på att vi lever i ett patriarkat. Förledet radikal i radikalfeminism härrör från latinets rādīx, rot, och syftar på att radikalfeminismen i sin teoribildning söker roten eller ursprunget till kvinnors underordning, och anser sig finna den i patriarkala relationer könen emellan. I politiska sammanhang innebär "radikal" vanligen en vilja att genomföra grundläggande och omfattande förändringar i samhället. Ordet radikalfemininsm har de senaste åren kommit att få en negativ klang, trots att det handlar om en av feminismens huvudgrenar i Sverige. Radikalfeminismen uppstod ursprungligen som en reaktion mot den bild av kvinnoförtrycket som fanns i de radikala vänsterrörelserna i slutet på 1960-talet. Bland annat menade man att marxismen, även om den förklarade hur kvinnors underordnade position utnyttjas i den kapitalistiska ekonomin, inte lyckats förklara hur kvinnoförtrycket uppstod och upprätthölls. Här betonades bland annat att då Marx lyfte fram reproduktionen av arbetskraften tog han inte hänsyn till att det krävs en kvinna, eller "fru", för att reproducera arbetare överhuvudtaget. Förutom den produktiva sfären menade man alltså att man måste ta hänsyn till den reproduktiva sfären, där kvinnor tar huvudsakligt ansvar för livnödvändigheterna, att föda fram och ta hand om barnet, sy kläder, laga mat etc. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar